Najbolja objašnjenja knjige “al-`Aqîdah al-Wâsitijjah”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koja su najbolja objašnjenja knjige al-`Aqîdah al-Wâsitijjah za početnika?

Odgovor: Postoje mnoga objašnjenja te knjige, ali ja smatram da je najbolje objašnjenje Šajkha Ibn Rašîda رحمه الله. Ono je potpuno, sažeto i dobro. Veće i detaljnije od njega je objašnjenje Šajkha Zajda al-Fajjâdh رحمه الله sa nazivom “ar-Rawdhah an-Nadijjah Šarh al-`Aqîdah al-Wâsitijjah”. Ono je detaljnije, dok je objašnjenje Šajkha Ibn Rašîda sažeto.