Najbolja knjiga o sektama i religijama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Koja je najbolja knjiga o sektama i religijama?

Odgovor: “al-Fisal fîl-Milal wan-Nihal” od Ibn Hazma i poznata aš-Šahrastânîjeva knjiga “al-Milal wan-Nihal”.