Najbolja imena za dječake

Najbolja imena za dječake

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Da li su najbolja imena nakon `Abdullâh i `Abdur-Rahmân imena poslanikâ, ili imena koja pokazuju da je osoba Allâhov سبحانه rob?

Odgovor: Imena koja pokazuju da je osoba Allâhov سبحانه rob su bolja; `Abdur-Rahmân, `Abdul-Karîm, `Abdul-`Azîz i tako dalje. Imena koja pokazuju da je osoba Allâhov rob su bolja.