Najbolja dova za umrloga i dobra djela koja se za njega mogu činiti

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koja je najbolja dova za umrloga i koja se dobra djela mogu činiti za njega?

Odgovor: Dova za umrloga spada u najbolje stvari koje se za njega mogu učiniti. Treba doviti za oprost njemu, milost za njega i spas od Vatre.

Takođe postoje dokazi da se za njega može udijeliti sadaqah, te obaviti Hadždž i `Umrah za njega. Za sve to postoje dokazi.