Najbliži Allâhu na Sudnjem Danu biće oni koji su najbliži imâmu na Džumi

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li će oni koji budu blizu imâma na Džumi biti blizu Allâha تَعَالَى na Sudnjem Danu i da li je to specifično za Džumu ili važi za svako približavanje imâmu?

Odgovor: Autentično je prenešeno da će najbliži Allâhu na Sudnjem Danu biti oni koji su najbliži imâmu na Džumi. Najbliži Allâhu na Sudnjem Danu biće oni koji su najbliži imâmu na Džumi. Ovo ukazuje na vrijednost ranog odlaska na Džumu, da bi čovjek mogao postići ovu vrlinu tako što će biti blizu imâma.