Nagrađuje li se novotar za dobru namjeru?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Nagrađuje li se novotar za dobru namjeru?

Odgovor: Ne, ne nagrađuje se. Ukoliko je neuk i nije mu objašnjeno da praktikuje novotariju, ne upisuje mu se ni grijeh ni nagrada.