Nagrađuje li se dijete za svoj namaz?

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: al-Fatâwâ al-Qajjimah lil-Usrah al-Muslimah, strana 183

Pitanje: Ima li dijete koje još nije punoljetno nagradu za svoj namaz?

Odgovor: Ukoliko je dijete razborito, izvršava obaveze abdesta i klanja ispravno – u tome slučaju ono ima nagradu za svoj namaz.