Nagrada Hadždža i `Umre za `ibâdet poslije Sabaha do izlaska sunca se jedino postiže u Masdžidima

Nagrada Hadždža i `Umre za `ibâdet poslije Sabaha do izlaska sunca se jedino postiže u Masdžidima

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Da li je nagrada Hadždža i `Umre za onoga ko klanja Sabah u džematu u masdžidu a zatim sjedne i podsjeća se na Allâha do izlaska sunca generalna, ili samo važi za onoga ko ostane u masdžidu?

Odgovor: Ne, ona se postiže samo u masdžidu. Ona se postiže samo u masdžidu. Onaj ko to čini kući takođe ima nagradu; nagradu za podsjećanje na Allâha i za `ibâdet – ali specifična nagrada za sjedenje u masdžidu se ne može steći kod kuće.