Način učenja Adhâna novorođenčetu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Pitanje: Kada neki ljudi dobiju djecu, prouče Adhân na desno uho novorođenčeta a Iqâmah na lijevo. Da li je to prenešeno u Sunnetu?

Odgovor: To je prenešeno u Sunnetu, ali su hadîthi o učenju Iqâmeta slabi. Hadîthi o Adhânu su jači, te stoga treba proučiti Adhân na desno uho novorođenčeta – čim se rodi. Većina ljudi danas to nije u mogučnosti učiniti, jer bolničke medicinske sestre porađaju žene. Ukoliko čovjek međutim prisustvuje porođaju, treba nastojati da prouči Adhân u desno uho novorođenčeta, ali ne glasno – da ne bi oštetio uho. Adhân dakle treba proučiti niskim glasom, a učenjaci kažu da je svrha toga da Adhân i poziv na namaz bude prvo što će dijete čuti.