Način savjetovanja i osuđivanja griješnoga oca

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kako se na šerijatski propisan način savjetuje otac i osuđuju njegovi grijesi? Da li je ustrajno osuđivanje u suprotnosti sa dobročinstvom?

Odgovor: Učini to na prijatan način; budi ljubazan prema njemu. Pozivaj ga sa mudrošću i lijepim pristupom. Budi dakle prijatan prema njemu, ne bi li ga Allâh uputio.

Vi učite kako je Ibrâhîm pozivao svoga oca:

يَا أَبَتِ

“O oče moj” (19:42)

يَا أَبَتِ

“O oče moj” (19:43)

يَا أَبَتِ

“O oče moj” (19:44)

Učinio je to iz obzira. Budi dakle ljubazan prema njemu.