Način obavljanja Salât-ul-Kusûf i Salât-ul-Khusûf

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (8/324/9527)

Pitanje: Koliko rekata sadrži Salât-ul-Khusûf (namaz pomračenja mjeseca) i šta treba učiti na njima?

Odgovor: Salât-ul-Kusûf (namaz pomračenja sunca) i Salât-ul-Khusûf se sastoje od dva rekata – a na oba namaza se uči naglas.

Svaki rekat sadrži dva Rukû`-a, od kojih je drugi kraći od prvog – i takođe se uči dva puta.

Nakon početnoga Takbîra se uči al-Fâtihah a zatim duga sûrah.

Nakon prvoga Rukû`-a se uči al-Fâtihah i duga sûrah – koja je međutim kraća od sûre koja je proučena prije prvoga Rukû`-a.

Svaki rekat sadrži dvije Sadžde.

Ovo je ono što je najautentičnije prenešeno u vezi sa ovim namazom.