Na šta se odnosi zabrana oponašanja nevjernika?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li se zabrana oponašanja nevjernika odnosi isključivo na stvari vezane za vjeru i `Aqîdu – ili obuhvata sve stvari, i vjerske i dunjalučke?

Odgovor: Obuhvata sve stvari, ali je oponašanje u stvarima vezanim za `Aqîdu gore.