Čovjek je zavještao svojoj ženi da se uda za određenoga čovjeka