Abûl-Hasan al-Aš`arî je napustio Ahl-ul-Bid`a i bio na manhadžu Ahl-us-Sunnah

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je tačno da se Abûl-Hasan al-Aš`arî pokajao i da je bio na manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah?

Odgovor: Da, to se nalazi u knjigama. To se nalazi u njegovim knjigama “al-Ibânah” i “Maqâlât-ul-Islâmijjîn”, da je imao vjerovanje Imâma Ahmada bin Hanbala. On je to naglasio, a te knjige su odštampane i sada dostupne. Isto je objasnio i u knjizi “Risâlah ilâ Ahl-ith-Thaghr”.

Njegovi sljedbenici se međutim nisu vratili na istinu. On se vratio, رَحِمَهُ اللهُ.