Na kojem se Adhânu uči “Namaz je bolji od spavanja”?

Na kojem se Adhânu uči “Namaz je bolji od spavanja”?

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: 

Pitanje: Da li se “Namaz je bolji od spavanja” (الصلاة خير من النوم) ujutro uči na prvome ili na drugome Adhânu i koji su dokazi za to?

Odgovor: Najbolje je da se to uči na zadnjem Adhânu kada nastupi Sabah, jer je namaz na koji se ovdje misli obavezni namaz koji se obavlja kada nastupi Sabah, pa je zbog toga to ispravnije učiti na zadnjem Adhânu.

Što se dokaza tiče, u Sahîh al-Bukhârî se od `Â’iše رضي الله عنها prenosi da bi poslanik صلى الله عليه وسلم, kada bi čuo Adhân za Sabah i kada bi se proučilo “Namaz je bolji od spavanja”, klanjao dva Rekata prije Sabaha a zatim izašao da ljudima predvodi namaz. Ovo je dokaz da se to uči na zadnjem Adhânu, dakle nakon nastupa Sabaha.

Ovo je sigurnije jer se sa namazom ovdje misli na obavezni namaz. Što se noćnoga namaza tiče, moguće je da spavanje može biti bolje ukoliko ustajanje (na noćni namaz) osobi predstavlja poteškoću, a on želi spavati tokom noći da bi ujutro bio u stanju ustati i obaviti obavezni namaz.

Stoga “Namaz je bolji od spavanja” treba govoriti na zadnjem Adhânu, nakon nastupa Sabaha. Ovo je bolje i sigurnije.