Muž traži više od Mahra u zamjenu za Khul`

Muž traži više od Mahra u zamjenu za Khul`

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (19/408/357)

Pitanje: Čovjek je oženio ženu i dao joj je 7000 Rijâla kao Mahr (vjenčani dar). Ona kasnije nije više željela da bude njegova žena. Tako je njen rođak došao čovjeku i rekao mu da će mu ona vratiti nazad njegov Mahr ukoliko je on razvede. Čovjek je međutim tražio dodatnih 3000 Rijâla i sada pita da li mu je to bilo dozvoljeno.

Odgovor: Po našem mišljenju je u redu da muž traži dodatak na Mahr koji je platio u zamjenu za razvođenje od supruge, jer se iz pitanja zaključuje da je ona ta koja njime nije zadovoljna kao mužem i traži Khul` (razvod na zahtjev žene u zamjenu za nadoknadu mužu).