Muž ne posti Ramadhân

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Moj muž namjerno ne posti. Da li mi je dozvoljeno servirati mu hranu tokom dana u Ramadhânu?

Odgovor: Nije ti dozvoljeno ni živjeti sa njim ako ne posti. On je nevjernik, a muslimanu nije dozvoljeno živjeti sa nevjernikom. On namjerno ostavlja post, jedan od stubova islama.