Mušterija taksiste ima alkohol sa sobom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Radim kao taksista u inostranstvu. Zna se desiti da mi mušterija dođe sa alkoholom ili psom. Da li da ga vozim ili ne?

Odgovor: Nemoj ga voziti ukoliko ima alkohol sa sobom. Nemoj transportovati alkohol. Allâhov poslanik  je prokleo desetoricu; jedan od njih je onaj ko ga transportuje – a drugi je onaj kome se transportuje. Nemoj ga transportovati. Allâh će ti dati nešto bolje od toga.