Muslimani će se podijeliti na sedamdeset i tri grupe

Muslimani će se podijeliti na sedamdeset i tri grupe

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Neki me ljudi pitaju o islâmskim grupama ovoga vremena. Šta da radim? Hoću li im odgovoriti, ili ću ih uputiti učenjacima? Ja radim kao učitelj.

Odgovor: Uputi ih na ono što je došlo u hadîthu od poslanika صلى الله عليه وسلم:

“Moj Ummet će se podijeliti na sedamdeset i tri grupe. Sve su u Vatri osim jedne. Rekli su: “Koja je to, O Allâhov poslaniče?” On je odgovorio: Onî koji su na onome na čemu smo danas ja i moji ashabi.”

Uputi ih na ovaj hadîth. Reci im da onî koji slijede ono što su slijedili poslanik صلى الله عليه وسلم i njegovi ashabi pripadaju Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah, a da oni koji odstupaju od njih rizikuju kaznu u Vatri. Ne igra ulogu kako se oni nazivaju. Poenta nije u imenu. Poenta leži u odstupanju od manhadža Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah na kojem su bili poslanik صلى الله عليه وسلم i njegovi ashabi.