Musliman mora biti ljubomoran

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Čovjek je dužan biti ljubomoran kada su u pitanju njegove žene, ćerke, sestre i majke. On na sve moguće načine treba nastojati da žena ne izlazi sama u kupovinu, pogotovo ukoliko je mlada a ide u prodavnice u kojima se nalaze muškarci. To je opasno i po nju i po druge. Žena je iskušenje; ona iskušava druge a i sama biva iskušana. U ovim slučajevima joj muškarac mora praviti društvo.

Ljubomora je nažalost umrla kod mnogih ljudi; čovjek na primjer odvede ženu krojaču i sjedi u autu i čeka dok ona sama uđe kod njega i priča sa njim. On ne stoji sa njom, a ovo ukazuje na slabost Îmâna i mrtvu ljubomoru. Kako se možeš zadovoljiti čekanjem u autu dok tvoja žena, ćerka ili sestra priča sa krojačem? Ne znaš šta mu ona govori i da li je njihov razgovor dozvoljen ili zabranjen. Možda mu se udvara i možda se dešava ono što je Allâh zabranio kada je rekao:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

“Nemojte zavodljivo govoriti, pa da tada žudnju osjeti onaj u čijem je srcu bolest” (33:32)

To je veliko iskušenje, pa je čovjeku obavezno da vodi računa o svojoj familiji. Njegova ljubomora ga treba spriječiti da olako gleda na ovo pitanje.

Neki isto tako dopuštaju da im ćerke ili sestre idu u školu (same sa muškim) šoferima. To je zabranjeno, jer je to osamljivanje sa stranim ženama. To je čak i gore od osamljivanja u sobi, jer ih Šajtân može navesti da odu gdje god žele i da čine grijeh. Nakon toga će je odvesti u školu, ili kući – ukoliko je škola završena. To je dakle opasna stvar, i čovjeku nije dozvoljeno da dopusti svojoj ćerki ili drugome ženskome članu familije da sama putuje sa stranim šoferom.