Musliman ako Allâh da?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je tačno da je dozvoljeno reći »Ja sam vjernik – ako Allâh da«, a da nije dozvoljeno reći »Ja sam musliman – ako Allâh da«?

Odgovor: Nije prenešeno da se kaže »Ja sam musliman – ako Allâh da«. Prenešeno je međutim da se kaže »Ja sam vjernik – ako Allâh da«.