Musâfir mora klanjati isti broj Rekata kao i Imâm

Musâfir mora klanjati isti broj Rekata kao i Imâm

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Musâfir (putnik) se priključio na zadnji Tašahhud za Imâmom koji je klanjao punu Jaciju. Nakon što je Imâm predao Salâm, on je ustao i klanjao Jaciju skrativši na dva Rekata. Da li je njegov namaz ispravan?

Odgovor: Ne, nije ispravan. Za njega važi isti propis kao i za Imâma. Čak i ukoliko se priključio pred predavanje Salâma – on mora klanjati puni namaz.