Murdži’ah ali ipak Ahl-us-Sunnah

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Spadaju li u Ahl-us-Sunnah oni koji govore da Îmân ne raste niti opada?

Odgovor: Ne; to nije u skladu sa vjerovanjem Ahl-us-Sunnah. Njih nazivamo Murdžijama Ahl-us-Sunneta. Oni su od Ahl-us-Sunnah ali posjeduju Irdžâ’.