Muqbil bin Hâdî navodi neke od novotara

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor:

 

`Abdur-Rahmân `Abdul-Khâliq i Abu Ishâq al-Huwajnî su novotari.

Isto važi i za Safara (al-Hawâlî) i Salmâna (al-`Awdah). I oni su novotari. 

Isto važi i za časopis “as-Sunnah”, koji se prilagođava novotarijama – na čelu sa Muhammadom Surûr, te ostalima koji ga vode. To je časopis za novotarije.