Muhammad al-Imâm je zabludjeli novotar i Ikhwânî

Muhammad al-Imâm je zabludjeli novotar i Ikhwânî

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

Pitanje: Možete li ponoviti ono što ste rekli?

Odgovor: Rekao sam da je Muhammad al-Imâm zabludjeli novotar sve dok ne učini pokajanje zbog nepravednoga sporazuma i dok ga se pred Allâhom ne odrekne.

Pitanje: Koji je datum danas?

Odgovor: Danas je trinaesti Šawwâl 1435 – deveti avgust 2014.

Pitanje: Da li je on Ikhwânî?

Odgovor: Da, on je bez sumnje Ikhwânî. On je Ikhwânî.