Muhammad al-`Arîfî i meleki u Siriji

Izvor:

al-`Arîfî je rekao:

“Jedan od njih mi je ispričao o svome sinu. On je star čovjek, a sin mu je umro kao šahîd. Ispričao mi je o svome sinu. Sin je došao kući, a oni su pokušali tretirati njegove rane. Tada je ušla gomila policajaca. Počeli su udarati njihovoga sina i ponavljali su: Ko su bijeli jahači na bijelim konjima koji su bili sa vama? Priznaj! On se zakleo Allâhom da nije bilo ni jahača niti bijelih konja. To su samo mogli biti meleki koji su se spustili sa nebesa. Nakon toga je njegov sin umro kao šahîd.”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Jedan daija je na jednoj od svojih khutbî rekao da su se meleki spustili u Siriju i da postoji video u kojem se oni mogu vidjeti. Šta vi smatrate o tome?

Odgovor: Snimili su ih? To su možda bili šejtani koji su došli da bi pomislili da su meleki.

U sirijcima إن شاء الله ima dobra. Nema sumnje da su potlačeni i napadnuti. Meleki međutim silaze isključivo poslanicima عليهم الصلاة والسلام. Mogu sići i istinskim vjernicima, ali se ne vide. Ko ih je to vidio, pa da može reći da su se spustili? Niko ih ne vidi.