Možemo li slušati kasete Usâme al-Qûsîja?

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî (umro 1429)

Izvor:

 

Pitanje: Možemo li slušati kasete Usâme al-Qûsîja?

Odgovor: U početku sam govorio da je Usâmah al-Qûsî Salafî. Nakon toga mi je rečeno da podržava Abûl-Hasana [al-Ma’ribîja]. Ukoliko je to tačno, ne treba slušati njegove kasete.