Može li se prilikom otkupa isti siromah nahraniti dva puta umjesto dvojice?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko sam dužan otkupiti se za prekršenu zakletvu pa nađem petoricu siromaha, da li sam se otkupio ukoliko ih nahranim dva puta…

Odgovor: Ne, ne. Čak i kada bi ih nahranio hiljadu puta, nahranio si samo njih petoricu i ostalo ti je (da nahraniš) još petoricu.