Može li onaj ko namjerno prekine post ikada to napostiti?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:Pitanje: Da li je tačno da onaj ko namjerno i bez razloga prekine post ne može to napostiti – pa makar postio i cijeli život?

Odgovor: Ne, to nije tačno. On se treba pokajati Allâhu i napostiti taj dan. A Allâh prima pokajanje pokajnika.