Može li ista osoba imati `Aqîdu Salafijjah a manhadž Ahl-ul-Bid`a?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je tačno da je moguće da ista osoba ima `Aqîdu Salafijjah – a manhadž Ikhwânî ili Tablîghî ili Sûfî?

Odgovor: Kontradiktornost; nije moguće spojiti dvije suprotnosti. Zar se može reći da se tawhîd i širk mogu ujediniti? Ne mogu se ujediniti. Dvije suprotnosti se ne mogu ujediniti, kao što se ni novotarija ne može ujediniti sa sunnetom.