Može li čovjek biti Mahram prilikom putovanja ženama koje su mu brakom postale zabranjene?

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

 

Pitanje: Mogu li prilikom putovanja na Hadždž i `Umru biti Mahram ženama koje su mi postale zabranjene nakon stupanja u brak – kao što su sestra moje žene i njena majka?

Odgovor: Ti si jedino Mahram majci tvoje žene. Što se tiče ostalih žena koje si spomenuo, one su tebi strane. Ne možeš dakle obavljati Hadždž sa njenom sestrom niti sa njenim tetkama. Međutim, ukoliko tvoja žena ima ćerku sa drugim muškarcem prije tebe a ti si imao seksualni odnos sa njom – u tome slučaju ti je njena ćerka Mahram. Ukoliko si međutim samo sklopio ugovor sa ženom a još nisi imao seksualni odnos sa njom zbog Hadždža (jer si u Ihrâmu) a njena ćerka želi obaviti Hadždž sa tobom, to vam nije dozvoljeno – jer je seksualni odnos sa ženom uslov da ti njena ćerka postane zabranjena. Poznato je šta seksualni odnos podrazumijeva i nemamo potrebe ulaziti u detalje o tome.