Može li bilo ko naređivati dobro a odvraćati od zla?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je bilo kome dozvoljeno da naređuje dobro a odvraća od zla?

Odgovor: Ne; naređivati dobro a odvraćati od zla može samo onaj ko posjeduje znanje. On dakle treba znati šta je zlo a šta dobro. Što se neuke osobe tiče, možda će iz neznanja naređivati zlo a odvraćati od dobra. On dakle mora imati uvid:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

“Ovo je put moj, ja pozivam k Allâhu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi” (12:108)

Onaj ko naređuje dobro a odvraća od zla mora dakle imati uvid i razumijevanje. U protivnom će nanijeti veću štetu od koristi. Isto važi i za one koji pozivaju u Allâhovu vjeru; oni moraju posjedovati znanje o onome na što pozivaju. U protivnom će nanijeti veću štetu od koristi. Zbog toga vjerska policija jedino zapošljava ljude koji imaju znanje i uvid u stvari.