Mora li žena reći mužu svoje prošle grijehe?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Žena piše da je prije nego što se udala upala u veliki grijeh i sada se pita mora li svome mužu reći za taj grijeh i kako da se pokaje?

Odgovor: Ona treba sakriti svoje grijehe. Ona treba učiniti pokajanje Allâhu i sakriti svoje grijehe – a sva hvala pripada Allâhu.