Mora li žena pokriti stopala u namazu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Mora li žena pokriti stopala u namazu?

Odgovor: Da. Umm Salamah je upitala Allâhovog poslanika smije li žena obavljati namaz u haljini i marami bez suknje. Allâhov poslanik je rekao:

إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

“Da, ukoliko je haljina široka i pokriva stopala.” [(Abû Dâwûd 640). Ibn Qudâmah je rekao: Mnogi učenjaci kažu da su ovo riječi Umm Salamah, dok `Abdur-Rahmân bin `Abdillâh bin Dînâr smatra da su riječi Allâhovog poslanika (al-Mughnî 2/329)]