Mora li žena koja postane čista tokom dana u Ramadhânu postiti ostatak dana?

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (1/99)

Pitanje: Da li je žena kojoj tokom dana u Ramadhânu prestane mjesečno pranje ili postporođajno krvarenje dužna početi postiti?

Odgovor: Žena kojoj tokom dana prestane mjesečno pranje ili postporođajno krvarenje nije dužna postiti ostatak dana. Ona može i jesti i piti. Samim time što mora napostiti taj dan, ona nema koristi ukoliko bi postila ostatak dana. Ovaj stav imaju Mâlik i aš-Šâfi`î, a ovo je i jedan od stavova Imâma Ahmada. Prenešeno je da je Ibn Mas`ûd رَضِيَ اللهُ عَنْهُ rekao:

“Onaj ko jede početkom dana može jesti i krajem dana.”

To znači da onaj ko ne posti početkom dana može ne postiti krajem dana.