Mora li se svake noći donijeti namjera za post u Ramadhânu?

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:Pitanje: Nakon što bude potvrđeno da je viđen mlađak, da li je svake noći neophodna namjera za post Ramadhâna – ili je dovoljna namjera na početku mjeseca?

Odgovor: Učenjaci imaju različita mišljenja o tome, a ispravno je da je neophodna namjera svake noći – jer je svaki dan zasebno djelo. Allâhov poslanik je rekao:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

»Djela se cijene prema namjeri i svakome čovjeku pripada ono što je naumio« (al-Bukhârî 1 i Muslim 1907)

A svaki dan je dakle zasebno djelo.

Pitanje: Da li su dovoljna djela ljudi za post, kao na primjer Suhûr – ili namjera mora biti uspostavljena…

Odgovor: Sve dok čovjek zna da će sutra postiti, to je dovoljno, bilo da to bude na početku noći, tokom noći – ili krajem noći. Sve dok zna da će sutra postiti, donio je namjeru.