Mora li se nećistoća na odjeći oprati deterdžentom?

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor: aš-Šarh al-Mumtâz, strana 73

Pitanje: Da li je dovoljno da se nečistoća na odjeći ukloni vodom – ili se mora oprati deterdžentom?

Odgovor: Voda je dovoljna, a sva hvala pripada Allâhu.