Mora li onaj ko spušta ženu u mezar biti njen Mahram?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ko spušta mrtvu ženu u mezar? Mora li to biti njen Mahram?

Odgovor: Ne, uslov nije da to bude njen Mahram. Dozvoljeno je dakle da to čine i drugi. Abû Talhah je spustio u mezar Zajnab, kćer Allâhovoga poslanika – i to u prisustvu Allâhovoga poslanika . Spustio ju je dakle u mezar Abû Talhah al-Ansârî, što dokazuje da je to u redu.