Mora li mlađak biti viđen golim okom?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:Pitanje: Da li je ispravno da se za viđenje mlađaka Ramadhâna koristi teleskop – ili se mora vidjeti golim okom?

Odgovor: Sve je to u redu; ono što je bitno je da bude viđen očima, bez obzira da li se koristi teleskop – ili se ugleda golim okom.