Mora li i starica putovati sa Mahramom?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Mora li i starica putovati sa Mahramom?

Odgovor: Da. Hadîth o zabrani putovanja ženama bez Mahrama je sveobuhvatan i odnosi se i na starije i na mlađe žene. Hadîth je dakle sveobuhvatan, i nije ga dozvoljeno ograničavati bez dokaza od Allâhovog poslanika .