Mora li čovjek ponoviti namaz ako nakon namaza sazna da je klanjao u nečistoj odjeći?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko čovjek obavi namaz u nečistoj odjeći, a to tek sazna nakon namaza, da li mu je obavezno ponoviti namaz?

Odgovor: Ne, njegov namaz je ispravan.