Mora li čovjek čuti obližnjeg Mu’adhdhina da bi se iftario?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Mora li čovjek čuti obližnjeg Mu’adhdhina da bi se iftario, ili mu je dovoljno da nastupi vrijeme?

Odgovor: Adhân je znak za iftâr, ali ako on zna da je vrijeme nastupilo, može se ravnati prema tome. Ukoliko međutim ne zna da li je vrijeme nastupilo, neka se osloni na Adhân.