Mora li čovjek biti star da bi imao duboko utemeljeno znanje?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Mora li čovjek biti star da bi imao duboko utemeljeno znanje ili može biti mlad?

Odgovor: Duboko utemeljeno znanje ne posjeduju samo stari ljudi. Čovjek može biti mlad i imati duboko utemeljeno znanje – kao `Abdullâh bin `Abbâs رضي الله عنهما i drugi mladi muslimani kao Mu`âdh bin Džabal رضي الله عنه.