Mora li bračni par koji pređe na islam obnoviti bračni ugovor?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Bračni par je prešao na islâm. Moraju li oni obnoviti bračni ugovor?

Odgovor: Ne; oni ostaju u braku. Kada bi mušrici prelazili na islâm za vrijeme Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, on im nije naređivao da obnove bračni ugovor. Ukoliko muškarac međutim pređe na islâm, a žena tek pređe na islâm nakon `Iddeta – u tome slučaju oni moraju obnoviti bračni ugovor, a ukoliko jedno od njih pređe na islâm a zatim i drugo pređe na islâm tokom `Iddeta – oni ostaju u braku i ne moraju obnavljati bračni ugovor.