“Molim te u ime Allâha”

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Čovjeku je neprikladno da opterećuje svoga brata i da ga stavlja u tešku situaciju – tako što će ga pitati da učini nešto u ime Allâha. Allâhov poslanik je rekao:

مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَجِيبُوهُ

“Ko vas zamoli nešto u ime Allâha, odgovorite mu!”

Kada zamoliš nekoga nešto u ime Allâha, opterećuješ ga; on postaje neodlučan i kolebljiv i ne zna da li da ti odgovori ili ne. Možda mu činjenje toga predstavlja teškoću i nanosi štetu. Zbog toga je čovjeku neprikladno da se svome bratu obraća na taj način. Pored toga neki učenjaci kažu da se hadîth odnosi na one koji te pitaju o Allâhovoj vjeri, što znači dozvoljeno pitanje – u kojem ćeš mu slučaju odgovoriti. Stoga savjetujem mojoj muslimanskoj braći da ne govore svojoj braći:

“Molim te u ime Allâha”

A ukoliko upitanome to predstavlja teškoću, nije dužan odgovoriti.