Minimalno dvije osobe za džemat a tri za Džumu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Računa li se džemat od samo dvije osobe?

Odgovor: Da. Namaz u džematu se postiže sa dvije osobe, a Džuma sa tri; dva slušaoca i khatîb.