Mi volimo Džihâd, ali ovo nije Džihâd

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Zašto ovo neprijateljstvo prema Džihâdu i zašto se ljudi odvraćaju od odlaska u Džihâd? Poznato je da je islâmski ummah u potrebi za Džihâdom a neprijatelji ga ne žele. Zašto se slažemo sa njima? Šta znači

تُرْهِبُونَ

“…da biste time zaplašili…” (8:60)?

Odgovor: Mi volimo Džihâd i želimo ga, ali ovo nije Džihâd. Rekli smo da ovo nije Džihâd. Ovo je uništenje. Zar je Džihâd bespravno ubijanje ljudi? Čak i sami sebe bespravno ubijaju. Je li to Džihâd?

To nije Džihâd; Džihâd ima propise, uslove i pravila. Muslimanski vladar ga predvodi i poziva na njega. Čak su i izraelćani rekli svome poslaniku:

ابْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلْ فِي سَبيل اللهِ

“Pošalji nam kralja da se na Allâhovom putu borimo!” (2:246)

Nisu se dakle naoružali i samostalno otišli boriti:

ابْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلْ فِي سَبيل اللهِ

“Pošalji nam kralja da se na Allâhovom putu borimo!” (2:246)

Što znači lidera. Koga su molili za to? Jednoga od njihovih poslanika, vladara. Džihâd spada u stvari kojima raspolaže vladar i prepušta se vladaru. On ga naređuje i pokreće. On regrutuje vojsku i priprema oružje.

(Allâh je rekao:)

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ

“…da biste time zaplašili Allâhove neprijatelje…” (8:60)

a nije rekao da plašite muslimane i one sa kojima je sklopljen sporazum. Rekao je dakle:

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمْ

“…da biste time zaplašili Allâhove i vaše neprijatelje…” (8:60)