‘Mi smo novotarima od veće koristi od njihovih očeva i majki’

‘Mi smo novotarima od veće koristi od njihovih očeva i majki’

Govornik: Šajkh Muhammad Sa`îd Raslân

Izvor: 

Kada zbog nečega pričamo o određenome pojedincu, Allâh zna da mu želimo dati iskren savjet. Kao što su govorili naši Selefi kada bi govorili o Ahl-ul-Bid`a: “Mi smo njima od veće koristi od njihovih očeva i majki.”

To je zato što kada objašnjavamo na čemu su oni – za njih je dobro i ukoliko se ljudi okrenu od njih, jer im se grijesi neće uvećavati.