Mentalno retardirani djever

Mentalno retardirani djever

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (17/200/19314)

Pitanje: Postoji čovjek koji je lako mentalno retardiran. Da li supruge njegove braće pred njim moraju biti pokrivene, uzimajući u obzir da on ne može živjeti sam, i da se supruge njegove braće brinu o njemu?

Odgovor: Mentalna retardacija ne dozvoljava ženi da se ne pokriva pred retardiranim čovjekom, ili da se sa njim osamljuje. Supruge njegove braće se pred njim moraju pokrivati kao što se pokrivaju pred normalnim ljudima.