Memorisanje samo po sebi nije od koristi

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je najbolji način za memorisanje Sunneta i predaja?

Odgovor: Najbolje je da nađeš učenjaka koji će ti objašnjavati ono što memorišeš. Nije ti od koristi memorisanje bez učenjaka koji ti objašnjava ono što si memorisao. Memorisanje samo po sebi nije dovoljno. Moraš memorisati sa nekim od učenjakâ koji će ti to objašnjavati. To je način na koji se uči i podučava. Studenti memorišu jedan dio koji im učitelj objasni. Slijedeći dan memorišu drugi dio koji im učitelj objasni i tako dalje – korak po korak.